Categories
Bình chữa cháy

Bình chữa cháy, binh chua chay, quả cầu chữa cháy, bình chữa cháy MFZ, bọt chữa cháy, bình chữa cháy CO2, bình xịt CO2

Sắp xếp:
Hiển thị:
1kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ1 - Bình chữa cháy BC - MFZ1: Loại 1 kg bột- MFZ2: Loại 2 kg bột..
24kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT24 - Bình chữa cháy CO2 xách tay - Bình chữa cháy  xá..
4,983,000 đ
Availability Trong kho
2kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT2 - Bình chữacháy CO2 xách tay - Bình chữa cháy  x..
  2kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ2   - Bình chữa cháy BC - MFZ1: Loại 1 kg bột- MFZ2: Loại 2 kg ..
  35kg Bình chữa cháy dạng bột có xe đẩy MFZ35   - Bình có xe đẩy MFZ35 - Bình bột chữa cháy BC c..
1,877,000 đ
Availability Trong kho
  3kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT3   - Bình chữacháy CO2 xách tay- Bình chữa cháy  xách tay- L..
  4kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ4   - Bình chữa cháy BC- MFZ1: Loại 1 kg bột- MFZ2: Loại 2 kg bộ..
  5kg Bình chữa cháy CO2 xách tay MT5   - Bình chữacháy CO2 xách tay- Bình chữa cháy  xách tay- L..
  8kg Bình chữa cháy dạng bột MFZ8   - Bình chữa cháy BC- MFZ1: Loại 1 kg bột- MFZ2: Loại 2 kg bộ..
Bảng tiêu lệnh
Không có
  Bảng tiêu lệnh chữa cháy   1 bộ gồm có: + Tiêu lệnh chữa cháy + Nội qui phòng cháy chữa cháy..
  Quả cầu chữa cháy   Quy trình hoạt động và cách sử dụng:  - Do tính năng bình chữa cháy hình ..
Showing 1 to 11 of 11 (1 Pages)