Categories
Mô tơ
Motor, Mô tơ điện, Động cơ dùng điện, Máy phát điện
Sắp xếp:
Hiển thị:
 1100W/220V Motor điện Asaki AS-616- Mã sản phẩm: AS-616- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
3,495,000 đ
Availability Trong kho
 1100W/380V Motor điện Asaki AS-455- Mã sản phẩm: AS-455- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
2,189,000 đ
Availability Trong kho
 1100W/380V Motor điện Asaki AS-484- Mã sản phẩm: AS-484- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
2,458,000 đ
Availability Trong kho
 1500W/220V Motor điện Asaki AS-606- Mã sản phẩm: AS-606- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
3,073,000 đ
Availability Trong kho
 2200W/220V Motor điện Asaki AS-607- Mã sản phẩm: AS-607- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
4,224,000 đ
Availability Trong kho
 3000W/380V Motor điện Asaki AS-458- Mã sản phẩm: AS-458- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
4,186,000 đ
Availability Trong kho
 370W/220V Motor điện Asaki AS-602- Mã sản phẩm: AS-602- Nhà sản xuất: Asaki- Xuất xứ: Nhật Bản- Mot..
1,921,000 đ
Availability Trong kho
 370W/220V Motor điện Asaki AS-613- Mã sản phẩm: AS-613- Nhà sản xuất: Asaki- Xuất xứ: Nhật Bản- Mot..
2,151,000 đ
Availability Trong kho
 370W/380V Motor điện Asaki AS-452- Mã sản phẩm: AS-452- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mot..
1,460,000 đ
Availability Trong kho
 370W/380V Motor điện Asaki AS-481- Mã sản phẩm: AS-481- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mot..
1,613,000 đ
Availability Trong kho
 4000W/380V Motor điện Asaki AS-459- Mã sản phẩm: AS-459- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
5,146,000 đ
Availability Trong kho
 4000W/380V Motor điện Asaki AS-488- Mã sản phẩm: AS-488- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
5,569,000 đ
Availability Trong kho
 5500W/380V Motor điện Asaki AS-460- Mã sản phẩm: AS-460- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
7,297,000 đ
Availability Trong kho
 5500W/380V Motor điện Asaki AS-489- Mã sản phẩm: AS-489- Nhà sản xuất: Asaki- xuất xứ: Nhật Bản- Mo..
7,297,000 đ
Availability Trong kho
 550W/220V Motor điện Asaki AS-614- Mã sản phẩm: AS-614- Nhà sản xuất: Asaki- Xuất xứ: Nhật Bản- Mot..
2,458,000 đ
Availability Trong kho
Showing 1 to 15 of 23 (2 Pages)