Categories
Dây điện dân dụng
Dây điện dân dụng, dây 2 lõi, dây 3 lõi, dây điện cadivi, dây điện robot, dây điện điện quang, đại lý điện quang
Sắp xếp:
Hiển thị:
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2 x 1.0 mm2 - Tổng quan ..
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2x1.5 mm2 - Tổng quan -..
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 10 mm2, 80/0.40   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2x10 mm2 - Tổng quan - D..
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2x2.5 mm2 - Tổng quan  ..
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2x4.0 mm2 - Tổng quan -..
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2x6.0 mm2 - Tổng quan -..
  Dây 2 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40   - Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2x8.0 mm2 - Tổng quan -..
  Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20   - Dây 3 pha mềm tròn VVCm 3 x 1.0 mm2 - Tổng quan ..
  Dây 3 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25   - Dây 3 pha mềm tròn VVCm 3x1.5 mm2 - Tổng quan -..
  Dây 3 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25   - Dây 3 pha mềm tròn VVCm 3x2.5 mm2 - Tổng quan -..
  Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35   - Dây 3 pha mềm tròn VVCm 3x6.0 mm2 - Tổng quan -..
   Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40   - Dây 3 pha mềm tròn VVCm 3x8.0 mm2 - Tổng quan ..
  Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2   - Dây 3 pha + trung tính mềm tròn - VVCm..
  Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x2.5+1x1.5 mm2   - Dây 3 pha + trung tính mềm tròn - VVCm..
  Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x4.0+1x2.0 mm2   - Dây 3 pha + trung tính mềm tròn - VVCm..
Showing 1 to 15 of 172 (12 Pages)