Categories
Dưỡng đo lỗ
Dưỡng đo lỗ, thước đo lỗ insize, thước đo lỗ mitutoyo, dưỡng đo lỗ, đo đường kính lỗ, đo độ sâu lỗ, đo mép lỗ
Sắp xếp:
Hiển thị:
  0.3-4mm Thước đo độ dày 270   - Phạm vị đo: 0.3-4mm/0.010 - 0.150" - Độ chia: 0,05mm/ 0.001"..
1,550,000 đ
Availability Trong kho
  1-15mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700A - Mã sản phẩm: TPG-700A- Khoảng đo: 1-15 mm- Độ chính xác: +/..
  1-15mm Dưỡng đo lỗ 62600   - Mã sản phẩm: 62600 - Khoảng đo: 1-15 mm- Trọng lượng: 11 gam..
  12-25mm Dưỡng đo lỗ 269MB   - Phạm vị đo: 12-25mm - Độ chia: 0,02mm - Số lá đo: 13 lá..
3,642,000 đ
Availability Trong kho
  15-30mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700B - Mã sản phẩm: TPG-700B- Khoảng đo: 15-30 mm- Độ chính xác: ..
  15-30mm Dưỡng đo lỗ 62605   - Mã sản phẩm: 62605 - Khoảng đo: 15-30 mm - Trọng lượng: 15 gam..
  2-12mm Dưỡng đo lỗ 269MA   - Phạm vị đo: 2-12mm - Độ chia: 0,02mm - Số lá đo: 10 lá..
2,881,000 đ
Availability Trong kho
  30-45mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700C - Mã sản phẩm: TPG-700C- Khoảng đo: 30-45 mm- Độ chính xác: ..
  30-45mm Dưỡng đo lỗ 62610   - Mã sản phẩm: 62610 - Khoảng đo: 30-45 mm - Trọng lượng: 20 gam..
  45-60mm Dưỡng đo lỗ Niigata TPG-700D - Mã sản phẩm: TPG-700D- Khoảng đo: 45-60 mm- Độ chính xác: ..
  45-60mm Dưỡng đo lỗ 62615   - Mã sản phẩm: 62615 - Khoảng đo: 45-60 mm- Trọng lượng: 25 gam..
  Dưỡng đo lỗ 4630-1   - Khoảng đo: 0.5-10mm - Độ chia: 0.05mm - Hãng sản xuất: Insize..
  Dưỡng đo lỗ 4630-1E   - Khoảng đo: 0.01-0.15” - Độ chia: 0.001” - Hãng sản xuất: Insize..
Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)