Categories
Compa
Compa, Thước Compa, compa đo trong, compa đo ngoài, thước vạch compa, compa thẳng, compa cong, compa vạch dấu
Sắp xếp:
Hiển thị:
  0-100mm Compa MW504   Đặc tính:  - Vòng cung đảm bảo sức căng suốt quá trình đo. - Một vít g..
  0-100mm Compa ngoài MW524    Đặc tính:  - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức..
  0-100mm Compa trong MW514   Đặc tính:  - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức ..
  0-150mm Compa MW506   Đặc tính: - Vòng cung đảm bảo sức căng suốt quá trình đo. - Một vít gi..
  0-150mm Compa ngoài MW526   Đặc tính: - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức că..
  0-150mm Compa trong MW516   Đặc tính: - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức că..
  0-150mm Compa đo ngoài MW3316   Đặc tính: - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sứ..
  0-150mm Compa ngoài MW3306   Đặc tính: - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức c..
  0-190mm Compa vạch dấu 7250-200   Thông số kỹ thuật: - Được làm từ thép carbon. - Phạm vi đo:..
  0-200mm Compa MW508   Đặc tính: - Vòng cung đảm bảo sức căng suốt quá trình đo. - Một vít gi..
  0-200mm Compa ngoài MW528   Đặc tính: - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức că..
  0-200mm Compa trong MW518   Đặc tính: - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo sức că..
  8” Compa đo ngoài 7244-200   Thông số kỹ thuật: - Được làm từ thép cacbon cứng mạ crôm sáng bó..
  0-200mm Compa đo ngoài MW3318   Đặc tính:  - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo ..
  0-200mm Compa đo trong MW3308   Đặc tính:  - Sản xuất từ thép sáng bóng - Vòng cung đảm bảo ..
Showing 1 to 15 of 29 (2 Pages)