Categories
Đồng hồ so
Đồng hồ so, đồng hồ chân que, đồng hồ so chân que, đồng hồ so điện tử, đồng hồ đo độ dày điện tử
Sắp xếp:
Hiển thị:
  0 - 0.16mm Đồng hồ so TM-1200   - Phạm vi đo: 0 - 0.16mm - Độ chia: 0.001mm - Độ chính xác: ±..
  0 - 0.8mm Đồng hồ so LT-310   - Phạm vi đo: 0 - 0.8mm - Độ chia: 0.01mm - Độ chính xác: 8µm ..
  0 - 0.8mm Đồng hồ so LT-352   - Phạm vi đo: 0 - 0.8mm - Độ chia: 0.01mm - Độ chính xác: 5µm ..
  0 - 100mm Đồng hồ so KM-05150   - Phạm vi đo: 0 - 100mm - Độ chia: 0.05mm - Độ chính xác: ±15..
  0 - 10mm Đồng hồ so TM-110   - Phạm vi đo: 0 - 10mm - Độ chia: 0.01mm - Độ chính xác: ±15µm ..
  0 - 10mm Đồng hồ so TM-91   - Phạm vi đo: 0 - 10mm - Độ chia: 0.1mm - Độ chính xác: ±50µm - ..
  0 - 1mm Đồng hồ so LT-316PS   - Phạm vi đo: 0 - 1mm - Độ chia: 0.01mm - Độ chính xác: 4µm - ..
  0 - 1mm Đồng hồ so TM-1201   - Phạm vi đo: 0 - 1mm - Độ chia: 0.001mm - Độ chính xác: ±5µm -..
  0 - 50mm Đồng hồ so KM-55   - Phạm vi đo: 0 - 50mm - Độ chia: 0.05mm - Độ chính xác: ±100µm ..
  0 - 5mm Đồng hồ so ST-305A   - Phạm vi đo: 0 - 5mm - Độ chia: 0.01mm - Độ chính xác: ±20µm -..
  0 - 5mm Đồng hồ so TM-35   - Phạm vi đo: 0 - 5mm - Độ chia: 0.01mm - Độ chính xác: ±15µm - T..
  0,2mm Đồng hồ so chân que MW421-01   Đặc tính:       - Thân đồng hồ so làm bằng satin-crôm   ..
1,812,000 đ
Availability Trong kho
  0,2mm Đồng hồ so chân que MW421-02    Đặc tính:        - Thân đồng hồ so làm bằng satin-crôm ..
1,812,000 đ
Availability Trong kho
  0,8mm Đồng hồ so chân que MW420-03   Đặc tính:        - Thân đồng hồ so làm bằng satin-crôm  ..
1,814,000 đ
Availability Trong kho
  0,8mm Đồng hồ so chân que MW420-04   Đặc tính:        - Thân đồng hồ so làm bằng satin-crôm  ..
1,385,000 đ
Availability Trong kho
Showing 1 to 15 of 86 (6 Pages)