Sắp xếp theo:
Hiển thị:
  1” Máy xiết mở bu lông 6910     Thông số kỹ thuật: - Khả năng mở Bu lông: 1” - Tốc độ rung / ..
@font-face { font-family: Cambria Math; } @page Section1 {size: 8.5in 11.0in; margin: 1...
@font-face { font-family: Cambria Math; } @page Section1 {size: 8.5in 11.0in; margin: 1.0in 1...
  1.100W Máy đục bê tông HM0871C   Thông số kỹ thuật: -Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ê..
  1.240W Máy đục bê tông HM1400   Thông số kỹ thuật: - Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ê..
  1.500W Máy đục bê tông HM1203C   Thông số kỹ thuật: -Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ê..
  1.500W Máy đục bê tông HM1213C   Thông số kỹ thuật: -Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ê..
  1.500W Máy đục bê tông HM1307C   Thông số kỹ thuật: -Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ê..
  1.500W Máy đục bê tông HM1317C   Thông số kỹ thuật: - Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ..
  300W Máy cắt tôn JS1600   Thông số kỹ thuật: - Dễ dàng sử dụng. - Trọng lượng nhẹ. - Cách đi..
 1.6mm Máy cắt tôn 380W Makita JS1602 Thông số kỹ thuật:- Dễ dàng sử dụng.- Trọng lượng nhẹ.- Cách đ..
  550W Máy cắt tôn 1,2 mm JN1601   Khái quát về thiết bị:Khả năng cắt rất gọn và chính sát kể cả..
  1.700W Máy đục bê tông HM1800   Thông số kỹ thuật: - Điều khiển tốc độ điện tử. - Khởi động ê..
  1.800W Máy cưa xích UC3020A   Thông số kỹ thuật: - Cách điện kép. - Công suất: 1.800 W - Tốc..
  1.800W Máy cưa xích UC4020A   Thông số kỹ thuật: - Cách điện kép. - Công suất: 1.800 W - Tốc..
Showing 1 to 15 of 565 (38 Pages)