Categories
Co 45 độ
Co 45 độ
Sắp xếp:
Hiển thị:
  1” Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45o ngắn, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 1”- ..
  1” Co 45 độ, LR, XS   - Co nối kim loại 45o ngắn, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 1”- T..
  1-1/2" Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 1-1/2..
  1-1/2" Co 45 độ, LR, XS   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 1-1/2”..
  1-1/4" Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 1-1/4..
  1-1/4" Co 45 độ, LR, XS   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 1-1/4”..
  10” Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 10” - Tr..
1,833,000 đ
Availability Trong kho
  10” Co 45 độ, LR, XS   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 10” - Trọ..
2,658,000 đ
Availability Trong kho
  12" Co 45 độ, LR, STD   - Co 45o, thép thường, hàn đối đầu - Kích thước: 12”- Trọng lượng: 26...
2,791,000 đ
Availability Trong kho
  12” Co 45 độ, LR, XS   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 12” - Trọ..
3,966,000 đ
Availability Trong kho
  14” Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 14” - Tr..
4,450,000 đ
Availability Trong kho
  16” Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 16” - Tr..
3,300,000 đ
Availability Trong kho
  2” Co 45 độ LR, STD   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 2”- Trọng ..
  2” Co 45 độ LR, XS   - Co nối kim loại 45o, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 2”- Trọng l..
  2-1/2" Co 45 độ, LR, STD   - Co nối kim loại 45 độ, hàn đối đầu, thép thường - Kích thước: 2-1..
Showing 1 to 15 of 29 (2 Pages)