Categories
Khớp nối thủy lực
Khớp nối thủy lực
Sắp xếp:
Hiển thị:
  Bulkhead Female NPT Connector 1/8"   - Mã hàng: SWL-200-007 - Đường kính (inch): 1/8 - Kích t..
  Elbows Male NPT Thread 1/4"   - Mã hàng: SWL-400-011 - Đường kính (inch): 1/4 - Kích thước (i..
  Elbows Male NPT Thread 8mm   - Mã hàng: SWL-802-012 - Đường kính (mm): 8 - Kích thước (mm): A..
  Male Connectors 6mm   - Mã hàng: SWL-601-006 - Đường kính (mm): 6 - Kích thước (mm): A  32.8,..
  Male Run Tee 1/8"   - Mã hàng: SWL-200-015 - Đường kính (inch): 1/8 - Kích thước (inch): A  1..
  Reducing Union (Metric to Fractional) 4mm   - Mã hàng: SWL-406-005 - Đường kính (mm): 4 - Kíc..
  Reducing Union 6mm   - Mã hàng: SWL-606-004 - Đường kính (mm): 6 - Kích thước (mm): A  38.6, ..
  Reducing Union Tee 3/8"   - Mã hàng: SWL-600-014 - Đường kính (inch): 3/8 - Kích thước (inch)..
  Tube Socket Weld Elbow 1/4"   - Mã hàng: SWL-400-010 - Đường kính (inch): 1/4 - Kích thước (i..
Union 1/16"
Swagelok
  Union 1/16"   - Mã hàng: SWL-100-001 - Đường kính (inch): 1/16 - Kích thước (inch): A  0.99, ..
Union 6mm
Swagelok
  Union 6mm   - Mã hàng: SWL-606-002 - Đường kính (mm): 6 - Kích thước (mm): A  41.0, D  15.3, ..
Union Elbow 1/8"
Swagelok
  Union Elbow 1/8"   - Mã hàng: SWL-200-008 - Đường kính (inch): 1/8 - Kích thước (inch): A 0.8..
Union Elbow 3mm
Swagelok
  Union Elbow 3mm   - Mã hàng: SWL-309-009 - Đường kính (mm): 3 - Kích thước (mm): A  22.3, D  ..
Union Tee 3/8"
Swagelok
  Union Tee 3/8"   - Mã hàng: SWL-600-013 - Đường kính (inch): 3/8 - Kích thước (inch): A  2.40..
Showing 1 to 14 of 14 (1 Pages)